ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.,zipcodecountry.com
Είσοδος Τ.Κ. ( ΤΚ) ή Πόλη :
Λίστες Χώρα
ΗΠΑ Ταχυδρομικός κώδικας


9- ψήφιο Τ.Κ. , Λίστες Τ.Κ. :                    Προβολή 5-ψήφιο Λίστα Τ.Κ.
9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  32013-0001
5-ψήφιο Π.Κ. :  32013
ZIP 4:  0001
Νομός:  LAFAYETTE
FIPS Νομός Κωδικός :  12067
State:  FL
Πόλη :  DAY
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 98 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B001 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0001 to 0098
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  112085
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Y21684

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  32013-0101
5-ψήφιο Π.Κ. :  32013
ZIP 4:  0101
Νομός:  LAFAYETTE
FIPS Νομός Κωδικός :  12067
State:  FL
Πόλη :  DAY
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  101 - 220 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0101 to 0220
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  112085
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Y21684

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  32013-9998
5-ψήφιο Π.Κ. :  32013
ZIP 4:  9998
Νομός:  LAFAYETTE
FIPS Νομός Κωδικός :  12067
State:  FL
Πόλη :  DAY
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  9998 - 9998 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B000 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9998 to 9998
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  112085
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Y21684

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  32013-9999
5-ψήφιο Π.Κ. :  32013
ZIP 4:  9999
Νομός:  LAFAYETTE
FIPS Νομός Κωδικός :  12067
State:  FL
Πόλη :  DAY
Οδός:  GENERAL DELIVERY
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  G: General delivery
Μεταφορέας ID διαδρομής:  G000 (General delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9999 to 9999
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  112085
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Y21684

Show 1-4 record,Total 4 record


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης!


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης:
Επιλέξτε Χρώμα :
Είσοδος ή Τ.Κ. Πόλη:Τ.Κ. , Τ. πληροφορίες Κωδικός:

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.  2005-2012

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.|