ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.,zipcodecountry.com
Είσοδος Τ.Κ. ( ΤΚ) ή Πόλη :
Λίστες Χώρα
ΗΠΑ Ταχυδρομικός κώδικας


9- ψήφιο Τ.Κ. , Λίστες Τ.Κ. :                    Προβολή 5-ψήφιο Λίστα Τ.Κ.
9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96063-0001
5-ψήφιο Π.Κ. :  96063
ZIP 4:  0001
Νομός:  TEHAMA
FIPS Νομός Κωδικός :  06103
State:  CA
Πόλη :  MINERAL
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 118 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B001 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0001 to 0118
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  054968
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Z21986

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96063-0121
5-ψήφιο Π.Κ. :  96063
ZIP 4:  0121
Νομός:  TEHAMA
FIPS Νομός Κωδικός :  06103
State:  CA
Πόλη :  MINERAL
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  121 - 238 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0121 to 0238
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  054968
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Z21986

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96063-0241
5-ψήφιο Π.Κ. :  96063
ZIP 4:  0241
Νομός:  TEHAMA
FIPS Νομός Κωδικός :  06103
State:  CA
Πόλη :  MINERAL
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  241 - 298 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B003 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0241 to 0298
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  054968
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Z21986

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96063-9998
5-ψήφιο Π.Κ. :  96063
ZIP 4:  9998
Νομός:  TEHAMA
FIPS Νομός Κωδικός :  06103
State:  CA
Πόλη :  MINERAL
Οδός:  STATE HIGHWAY 36 E
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  38450 - 38450 (Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  S: Street
Μεταφορέας ID διαδρομής:  C000 (City delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9998 to 9998
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  054968
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Z21986

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96063-9999
5-ψήφιο Π.Κ. :  96063
ZIP 4:  9999
Νομός:  TEHAMA
FIPS Νομός Κωδικός :  06103
State:  CA
Πόλη :  MINERAL
Οδός:  GENERAL DELIVERY
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  G: General delivery
Μεταφορέας ID διαδρομής:  G000 (General delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9999 to 9999
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  054968
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  Z21986

Show 1-5 record,Total 5 record


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης!


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης:
Επιλέξτε Χρώμα :
Είσοδος ή Τ.Κ. Πόλη:Τ.Κ. , Τ. πληροφορίες Κωδικός:

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.  2005-2012

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.|