ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.,zipcodecountry.com
Είσοδος Τ.Κ. ( ΤΚ) ή Πόλη :
Λίστες Χώρα
ΗΠΑ Ταχυδρομικός κώδικας


9- ψήφιο Τ.Κ. , Λίστες Τ.Κ. :                    Προβολή 5-ψήφιο Λίστα Τ.Κ.
9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-0001
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  0001
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 60 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B001 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0001 to 0060
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-0061
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  0061
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  61 - 120 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0061 to 0120
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-0121
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  0121
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  121 - 178 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B003 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0121 to 0178
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-0181
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  0181
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  181 - 236 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B004 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0181 to 0236
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-0241
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  0241
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  241 - 296 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B005 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0241 to 0296
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-0301
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  0301
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  301 - 356 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B006 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0301 to 0356
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-9500
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  9500
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  MOCCASIN SWITCHBK
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  10390 - 10390 (Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  S: Street
Μεταφορέας ID διαδρομής:  C000 (City delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9500 to 9500
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-9998
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  9998
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  MOCCASIN SWITCHBK
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  10390 - 10390 (Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  F: Firm
Μεταφορέας ID διαδρομής:  C000 (City delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9998 to 9998
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  95347-9999
5-ψήφιο Π.Κ. :  95347
ZIP 4:  9999
Νομός:  TUOLUMNE
FIPS Νομός Κωδικός :  06109
State:  CA
Πόλη :  MOCCASIN
Οδός:  GENERAL DELIVERY
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  G: General delivery
Μεταφορέας ID διαδρομής:  G000 (General delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9999 to 9999
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  055028
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  19
Preferred Last Line Key:  Z22013

Show 1-9 record,Total 9 record


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης!


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης:
Επιλέξτε Χρώμα :
Είσοδος ή Τ.Κ. Πόλη:Τ.Κ. , Τ. πληροφορίες Κωδικός:

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.  2005-2012

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.|