ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.,zipcodecountry.com
Είσοδος Τ.Κ. ( ΤΚ) ή Πόλη :
Λίστες Χώρα
ΗΠΑ Ταχυδρομικός κώδικας


9- ψήφιο Τ.Κ. , Λίστες Τ.Κ. :                    Προβολή 5-ψήφιο Λίστα Τ.Κ.
9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  18242-0001
5-ψήφιο Π.Κ. :  18242
ZIP 4:  0001
Νομός:  SCHUYLKILL
FIPS Νομός Κωδικός :  42107
State:  PA
Πόλη :  ONEIDA
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 120 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B001 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0001 to 0120
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  416280
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  17
Preferred Last Line Key:  X1A329

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  18242-0121
5-ψήφιο Π.Κ. :  18242
ZIP 4:  0121
Νομός:  SCHUYLKILL
FIPS Νομός Κωδικός :  42107
State:  PA
Πόλη :  ONEIDA
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  121 - 240 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0121 to 0240
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  416280
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  17
Preferred Last Line Key:  X1A329

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  18242-0241
5-ψήφιο Π.Κ. :  18242
ZIP 4:  0241
Νομός:  SCHUYLKILL
FIPS Νομός Κωδικός :  42107
State:  PA
Πόλη :  ONEIDA
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  241 - 292 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B003 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0241 to 0292
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  416280
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  17
Preferred Last Line Key:  X1A329

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  18242-9800
5-ψήφιο Π.Κ. :  18242
ZIP 4:  9800
Νομός:  SCHUYLKILL
FIPS Νομός Κωδικός :  42107
State:  PA
Πόλη :  ONEIDA
Οδός:  FIRST ST
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  172 - 172 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  S: Street
Μεταφορέας ID διαδρομής:  R000 (Rural route)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9800 to 9800
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  416280
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  17
Preferred Last Line Key:  X1A329

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  18242-9998
5-ψήφιο Π.Κ. :  18242
ZIP 4:  9998
Νομός:  SCHUYLKILL
FIPS Νομός Κωδικός :  42107
State:  PA
Πόλη :  ONEIDA
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  9998 - 9998 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B000 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9998 to 9998
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  416280
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  17
Preferred Last Line Key:  X1A329

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  18242-9999
5-ψήφιο Π.Κ. :  18242
ZIP 4:  9999
Νομός:  SCHUYLKILL
FIPS Νομός Κωδικός :  42107
State:  PA
Πόλη :  ONEIDA
Οδός:  GENERAL DELIVERY
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  G: General delivery
Μεταφορέας ID διαδρομής:  G000 (General delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9999 to 9999
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  416280
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  17
Preferred Last Line Key:  X1A329

Show 1-6 record,Total 6 record


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης!


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης:
Επιλέξτε Χρώμα :
Είσοδος ή Τ.Κ. Πόλη:Τ.Κ. , Τ. πληροφορίες Κωδικός:

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.  2005-2012

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.|