ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.,zipcodecountry.com
Είσοδος Τ.Κ. ( ΤΚ) ή Πόλη :
Λίστες Χώρα
ΗΠΑ Ταχυδρομικός κώδικας


9- ψήφιο Τ.Κ. , Λίστες Τ.Κ. :                    Προβολή 5-ψήφιο Λίστα Τ.Κ.
9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-0001
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  0001
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 118 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B001 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0001 to 0118
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-0121
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  0121
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  121 - 216 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0121 to 0216
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-3800
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  3800
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  SUNSET RD
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  300 - 300 (Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  S: Street
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H000 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  3800 to 3800
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9700
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9700
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  HC 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  51 - 70 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  R: Rural route/highway contract
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H002 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9700 to 9700
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9701
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9701
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  HC 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  71 - 75 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  R: Rural route/highway contract
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H002 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9701 to 9701
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9702
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9702
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  HC 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  76 - 85 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  R: Rural route/highway contract
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H002 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9702 to 9702
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9703
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9703
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  HC 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 50 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  R: Rural route/highway contract
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H002 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9703 to 9703
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9704
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9704
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  HC 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  86 - 100 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  R: Rural route/highway contract
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H002 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9704 to 9704
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9802
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9802
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  HC 2
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  R: Rural route/highway contract
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H002 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9802 to 9802
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9998
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9998
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  SUNSET RD
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  300 - 300 (Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  F: Firm
Μεταφορέας ID διαδρομής:  H000 (Highway contract)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9998 to 9998
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  04683-9999
5-ψήφιο Π.Κ. :  04683
ZIP 4:  9999
Νομός:  HANCOCK
FIPS Νομός Κωδικός :  23009
State:  ME
Πόλη :  SUNSET
Οδός:  GENERAL DELIVERY
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  G: General delivery
Μεταφορέας ID διαδρομής:  G000 (General delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9999 to 9999
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  228640
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  02
Preferred Last Line Key:  V25240

Show 1-11 record,Total 11 record


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης!


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης:
Επιλέξτε Χρώμα :
Είσοδος ή Τ.Κ. Πόλη:Τ.Κ. , Τ. πληροφορίες Κωδικός:

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.  2005-2012

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.|