ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.,zipcodecountry.com
Είσοδος Τ.Κ. ( ΤΚ) ή Πόλη :
Λίστες Χώρα
ΗΠΑ Ταχυδρομικός κώδικας


9- ψήφιο Τ.Κ. , Λίστες Τ.Κ. :                    Προβολή 5-ψήφιο Λίστα Τ.Κ.
9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-0001
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  0001
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  1 - 96 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B001 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0001 to 0096
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-0097
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  0097
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  97 - 110 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0097 to 0110
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-0505
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  0505
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  505 - 508 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0505 to 0508
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-0540
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  0540
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  540 - 556 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B002 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  0540 to 0556
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-9800
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  9800
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  HIGHWAY 70
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  92034 - 92034 (Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  S: Street
Μεταφορέας ID διαδρομής:  R000 (Rural route)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9800 to 9800
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-9998
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  9998
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  PO BOX
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  9998 - 9998 (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  P: PO box
Μεταφορέας ID διαδρομής:  B000 (PO box)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9998 to 9998
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

9- ψήφιο Ταχυδρομικός Κώδικας :  96135-9999
5-ψήφιο Π.Κ. :  96135
ZIP 4:  9999
Νομός:  PLUMAS
FIPS Νομός Κωδικός :  06063
State:  CA
Πόλη :  VINTON
Οδός:  GENERAL DELIVERY
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Αριθμός :  - (Both of Odd & Even)
Διεύθυνση δεύτερο αριθμό :  
Buliding Όνομα εταιρείας :  
Τύπος εγγραφής:  G: General delivery
Μεταφορέας ID διαδρομής:  G000 (General delivery)
Τ.Κ. Προσθήκη Στις:  9999 to 9999
LACS Status:  
Κτίριο κυβέρνηση:  
Αριθμός Οικονομικών:  058178
Αριθμός Κογκρέσου περιοχή:  04
Preferred Last Line Key:  Z23749

Show 1-7 record,Total 7 record


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης!


Εγκαταστήστε Τ.Κ. , Τ.Κ. αναζήτηση εργαλεία αναζήτησης:
Επιλέξτε Χρώμα :
Είσοδος ή Τ.Κ. Πόλη:Τ.Κ. , Τ. πληροφορίες Κωδικός:

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.  2005-2012

ΗΠΑ Τ.Κ., Τ.Κ.|